Parfimerije


PG 10
Ul. Ivana Vujoševića 9, Podgorica
020/244-330, 067/609-611

Centar
Ul. Ulica slobode 29, Podgoric
020/665-813, 067/609-613

Delta
Ul. Delta City, Podgorica
020/290-026, 067/609-612

Bar
Ul. Vladimira Rolovića bb, Bar
030/311-496, 067/609-617

Budva Fontana
Mediteranska ulica bb, Budva
067/609-652

Kotor
Stari grad 358, Kotor
032/422-322, 067/609-619

Radanovići
HD Laković - Radanovići, Kotor
067/609-624

Igalo
Sava Ilića 14 - Igalo, Herceg Novi
067/609-615

Nikšić
Njegoševa 9, Nikšić
040/214-314, 067/609-620