HACCP


Kompanija BAR-KOD je implementirala međunarodni sistem analize rizika i kontrole bezbjednosti hrane HACCP.