web analytics
header.jpg

Osnovni podaci o kompaniji

ABOUT US

KEY INFORMATION ABOUT THE COMPANY

 

Key information  
Name: BAR KOD
Legal form: D.O.O.
Seat: Podgorica
Full name: BAR KOD d.o.o.
Address: Cetinjski put bb
Business Activity Code:  4690
Corporate ID Number: 02289334
VAT number: 02289334

O NAMA

OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI

Ključne informacije  
Naziv: BAR KOD
Pravna forma: D.O.O.
Sjedište: Podgorica
Puno poslovno ime: BAR KOD d.o.o.
Adresa: Cetinjski put bb
Šifra djelatnosti: 4690
Matični broj: 02289334
PIB: 02289334
Treba vam partner za Srbiju?

Cetinjski put bb. 81000 Podgorica Montenegro
Tel: +382 20 260 730 Fax: +382 20 260 884 Email: bar-kod@t-com.me

Cetinjski put bb. 81000 Podgorica Crna Gora
Tel: +382 20 260 730 Fax: +382 20 260 884 Email: bar-kod@t-com.me